Σύγχρονες λύσεις Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι άνθρωποί μας, σε συνεργασία με τη Διοίκηση και τα Στελέχη της εταιρίας σας, θα δώσουν έμφαση στην δημιουργία ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, με αποστολή να στηρίξει την Διοίκηση και τους εργαζομένους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Οργάνωση Πολιτικών & Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού
• Καταγραφή Υφιστάμενων Πολιτικών & Διαδικασιών
• Δημιουργία νέων Πολιτικών & Διαδικασιών
• Περιγραφές Θέσεων Εργασίας
• Δημιουργία Εγχειριδίου Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ενημέρωση εργαζομένων
Εφαρμογή Πολιτικών & Διαδικασιών Ανθρώπινου Δυναμικού
• Προσέλκυση υποψηφίων
• Ένταξη νέων εργαζομένων
• Τήρηση στοιχείων εργαζομένων
• Αμοιβές και Παροχές
• Άδειες και Απουσίες
• Υποστήριξη σε θέματα απασχόλησης
Αυτοματοποίηση Εργασιών Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ηλεκτρονικό Σύστημα – HRMS
• Αυτοματοποίηση Διαδικασιών
• Εκπαίδευση χρηστών
• Help Desk εργαζομένων
• Δημιουργία αναφορών
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
• Εφαρμογή της Αξιολόγησης της Απόδοσης
• Παρακολούθηση επίτευξης στόχων
• Υλοποίηση πλάνων Ανάπτυξης & Διαδοχής
• Υλοποίηση εκπαιδευτικών πλάνων
• Ενέργειες «δέσμευσης» εργαζομένων
Previous slide
Next slide

Έχετε πρόβλημα

​διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού;

Έχουμε την λύση!

Eμπιστευτείτε τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού σας σε εμάς με 4 απλά βήματα

Εντοπισμός

Σε μία δημιουργική συνάντηση μαζί σας θα εντοπίσουμε τις ανάγκες σας και τα σημεία που θέλετε να βελτιώσετε ή οργανώσετε​

Σχεδιασμός

Σχεδιάζουμε ένα πλάνο ενεργειών και συμφωνούμε μαζί σας τις προτεραιότητες και τις σημαντικές περιοχές ενασχόλησης​

Γνωριμία

Γνωριμία με το/τα στέλεχος/στελέχη που θα εργάζονται στο χώρο σας καθώς και την συμφωνία του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες και τον αριθμό υπαλλήλων της εταιρίας​

Αρχή Συνεργασίας

Η συνεργασία ξεκινάει και το στέλεχός μας γίνεται μέρος της «οικογένειας» που είναι η εταιρία σας. Παρουσιάζει χρονοδιάγραμμα ενεργειών και αναμενόμενα παραδοτέα ή αποτελέσματα​

Επωφεληθείτε άμεσα αναθέτοντας την διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στην HR MATTERS

Μείωση
Κόστους

Απόκτηση υψηλού επιπέδου know-how από τους συνεργάτες μας σε προνομιακό κόστος χωρίς πρόσληψη

Λιγότερες Δεσμεύσεις

Χωρίς δεσμεύσεις έναντι Επιθεωρήσεων Εργασίας, Ετήσιων Αδειών και Αποζημιώσεων σε περίπτωση λήξης συνεργασίας

Αυξημένη Ικανοποίηση

Αύξηση ικανοποίησης εργαζομένων, μείωση αποχωρήσεων και κατ’ επέκταση μείωση κόστους αντικαταστάσεων

Συμβουλευτικές Λύσεις

Σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας στην BetterFuture, οι πελάτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία της ομάδας για να δημιουργήσουν αξία για όλους τους μετόχους τους, καθώς και για το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται, αναπτύσσοντας τις δυνατότητες των οργανισμών τους, των ομάδων τους και του συνόλου των ανθρώπων τους. Μπορούμε να σχεδιάσουμε ενέργειες όπως:

business-people-conference-in-modern-meeting-room-Y8LSMTC-2-scaled-1.jpg

Οι Συνεργάτες Μας

Βασικός μας στόχος είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις ανθρώπινου δυναμικού στους πελάτες μας και να εμπνεύσουμε την ομαλή λειτουργία εργασιών και τη δέσμευση των ανθρώπων. Είμαστε περήφανοι που έχουμε δίπλα μας σημαντικούς συνεργάτες και προσθέτουν αξία στα έργα μας.

business-colleagues-in-conference-meeting-room-V35WZKH-scaled-1.jpg

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να δείτε πως μπορούμε να λύσουμε τα χέρια σας!

Μία συνάντηση θα μας δώσει την δυνατότητα να σας αναλύσουμε περισσότερο τις υπηρεσίες μας και να τις προσαρμόσουμε στις δικές σας ανάγκες για μέγιστα αποτελέσματα.